Randka.london - Najlepsza randka dla Polaków w Londynie. Polska randka, ogłoszenia towarzyskie
 • Witaj
 • Szukaj
 • Szukaj wg.lokalizacji
 • Pani szuka Pana
 • Pan szuka Pani
 • Artykuły
 • Wydarzenia
 • Hot or Not
 • Rejestracja
 •  

Bezpłatne randki nr 1 w UK Dołącz bezpłatnie! Szukaj przyjaciół, przygody i miłości!

Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu randka.london
Zasady prywatności oraz warunki korzystania ze strony randka.london


"Serwis", "Portal", "randka.london" - serwis społecznościowy, dostępny pod adresem URL: http://randka.london oraz adresami pomocniczymi. 

"Administrator", "obsługa" - Administrator danych osobowych w zbiorze BIZNES PLUS, prowadzonej przez: FHU BIZNES.PLUS z siedzibą w Jaśle oraz inne podmioty obsługujące serwis, zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie odrębnych umów, w zakresie dozwolonym prawem.

Aktualizacja Regulaminu; zasady opisane w niniejszym dokumencie wchodzą w życie z dniem 14 stycznia 2016 roku a ich ewentualne uaktualnienia będą wchodzić w życie 14 dni po ich ogłoszeniu na stronie Regulaminu. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji treści aktualizacji, w tym celu użytkownik może wypowiedzieć warunki tej umowy na piśmie przed upływem terminu ich wejścia w życie.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami korzystania z serwisu przed rejestracją oraz każdorazowo przed korzystaniem z serwisu. Akceptacja Regulaminu oraz zgoda na wszystkie warunki określone Regulaminem jest obligatoryjna, korzystanie z serwisu oznacza, iż znasz i akceptujesz wszystkie postanowienia Regulaminu. 

"Użytkownik" - osoba lub podmiot wykonująca każdą operację wykonaną bezpośrednio lub pośrednio (za pomocą programów, przeglądarek i innych narzędzi) na stronach serwisu, prowadzącą do publikowania, przesłania lub pobrania, uzyskiwania dostępu i uzyskiwania jakichkolwiek treści i danych, w tym danych osobowych, danych profili, danych kontaktowych oraz zdjęć i filmów. Bez względu na to czy operacja taka wymaga rejestracji i logowania w serwisie randka.london czy też nie.

Serwis ma za zadanie ułatwianie komunikacji międzyludzkiej, oraz ułatwianie nawiązywania trwałych kontaktów towarzyskich i uczuciowych wśród Polonii w Wielkiej Brytanii. Serwis randka.london nie zezwala na publikację jakichkolwiek treści erotycznych, nieprzyzwoitych, niecenzuralnych lub kontrowersyjnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu wyłącznie za zgodą i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów. 

Użytkownik korzystając z randka.london zgadza się na kontakt z treściami publikowanymi na stronach przez Administratora oraz przez innych użytkowników. W ramach współpracy Użytkownik korzystający z serwisu randka.london jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich treści kontrowersyjnych, nieobyczajnych i niezgodnych z warunkami Regulaminu obsłudze serwisu za pomocą formularza kontaktu dostępnego na stronie: https://randka.london/contactus.§1. Wprowadzenie

Witamy na stronie randka.london („serwis”). Wchodząc na stronę randka.london, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, których celem jest zagwarantowanie naszym użytkownikom bezpiecznego korzystania z serwisu. 

Serwis jest prowadzony przez FHU BIZNES.PLUS z siedzibą w Jaśle, ul. K.K. Baczyńskiego 4/10, identyfikującym się numerem REGON: 180349295, NIP: 6852254125. Wszelkie uwagi, zgłoszenia należy kierować do nas poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://randka.london/contactus .

Serwis randka.london stanowi niezależną, odrębną markę i w całości jako "serwis", podlega on ochronie prawnej na podstawie  Europejskiego Prawa o ochronie praw autorskich. Serwis oraz domeny internetowe pod którymi działa serwis stanowią własność Administratora z zastrzeżeniem wszelkich praw do treści oraz do marki jaką wspólnie stanowią. Naruszanie praw Administratora wynikających z niniejszego Regulaminu podlega odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej. §2. Warunki korzystania z serwisu randka.london

Warunkiem korzystania ze strony randka.london jest Twoja zgoda na to, że nie będziesz: 
 • naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących na terytorium UE;
 • zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji oraz zamieszczać treści zawierających pogróżki, zamieszczać treści obscenicznych oraz nieprzyzwoitych a w szczególności treści erotycznych, wulgarnych, wyzywających i innych mogących w jakikolwiek sposób obrażać wolność i prawa innych osób;
 • podawać fałszywych, niepoprawnych lub mylących informacji, zdjęć, danych w tym korzystać z technik maskujących, fałszujących lub ograniczających możliwość komunikacji serwisu z użytkownikiem i przesyłania mu stosownych ostrzeżeń i informacji za pomocą adresu e-mail;
 • naruszać praw osób trzecich;
 • żądać od Administratora udzielania odpowiedzi w sprawach, na które odpowiada treść niniejszego Regulaminu;
 • żądać od Administratora zmiany danych konta lub ich poprawiania i usuwania gdyż użytkownik został poinformowany o prawie samodzielnego wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych w procesie zautomatyzowanym, poprzez panel użytkownika dostępny po zalogowaniu w serwisie - zgodnie z §4 Regulaminu "Ochrona danych osobowych" oraz pozostałymi warunkami niniejszego Regulaminu;
 • rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych”  i/lub piramid;
 • używać w celu uzyskiwania dostępu do strony lub realizacji innych usług w serwisie - danych, numerów telefonów, adresów e-mail do których użytkownik nie posiada pełni praw lub posiada je na zasadzie ograniczenia czasowego;
 • podawać w profilu dane błędne lub w nieodpowiednich polach formularza w tym podawać jakiekolwiek dane kontaktowe lub teleadresowe poza polami formularza ściśle przeznaczonymi na takie dane;
 • rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić randka.london oraz interesom lub własności użytkowników serwisu randka.london;
 • żądać zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych za usługi wirtualne, które zostały opłacone i dostarczone użytkownikowi po dokonaniu zakupu, bez względu czy użytkownik wykorzystał je w pełni czy też nie;
 • naruszać niniejszego Regulaminu zamieszczania ofert i ogłoszeń;
 • zgłaszać żądania reklamacyjne wynikające z własnego błędu lub wynikające z nieznajomości warunków, cen i aktualnych ofert serwisu opisanych w Regulaminie lub na stronie usług płatnych;
 • podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie serwisu randka.london;
 • kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody oraz bez zgody Administratora;
 • korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera, floodera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony randka.london. przesyłać i/lub gromadzić pochodzące z niej treści bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 • w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym danych kontaktowych i ich adresów e-mail, bez pisemnej zgody Administratora;
 • korzystać z wielu kont lub korzystać z kont fikcyjnych;
 • obrażać, pomawiać lub w jakikolwiek inny sposób działać na szkodę serwisu, Administratora oraz osób sprawujących piecze nad serwisem oraz firm współpracujących z serwisem;
 • omijać podejmowanych przez nas środków ograniczających lub uniemożliwiających Ci korzystanie z serwisu randka.london.


§3. Ochrona danych osobowych, informacje osobiste, dane osobowe oraz polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: FHU BIZNES.PLUS, identyfikującym się numerem REGON: 180349295, NIP: 6852254125, z siedzibą: Baczyńskiego 4/10, 38-200 Jasło. Wszelkie publikowane dane przetwarzane są zgodnie z niniejszym Regulaminem w zbiorze danych BIZNES PLUS zgłoszonych przez Administratora do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb realizacji usług serwisu oraz realizacji procesu płatności przez naszych partnerów: Dotpay.pl, Tpay.com, HomePay.pl i PayU.pl.
Pani/Pana dane będą przetwarzana także w celach realizacji wybranych usług dodatkowych oraz w celach przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług i promocji oferowanych przez Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

3. Prawo wglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych;

a) Posiada Pani/Pan prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia poprzez samodzielne zalogowanie się w serwisie i korzystanie z funkcji edycji lub usunięcia profilu zgodnie z warunkami przyjętymi w serwisie i warunkami określonymi w §4 i §5 Regulaminu.

b) Ze względów bezpieczeństwa oraz w obawie przed nadużyciami, usunięte przez użytkownika konto zostaje "zamrożone" (trwale zablokowane i niedostępne publicznie), na czas nie  krótszy niż 14 dni i nie dłuższym niż 365 dni. W tym czasie dane konta nie są dostępne lecz nadal będą dostępne w systemie informatycznym Administratora na wypadek potrzeby ich użycia lub udostępnienia upoważnionym organom.

c) Użytkownik wyraża swoją zgodę na wszystkie warunki bezpieczeństwa oraz środki podejmowane przez serwis randka.london w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.

4. Podanie danych osobowych oraz rejestracja i korzystanie z serwisu jest dobrowolne. Administrator nie odpowiada za działania użytkowników serwisu oraz za treści publikowane lub przesyłane przez użytkowników serwisu. 

5. Administrator nie gromadzi, nie przetwarza, nie monitoruje i nie zapisuje danych użytkowników oraz adresów e-mail użytkowników do których użytkownicy strony przesyłają zaproszenia przez stronę polecenia tj. "Poleć stronę znajomym". Za przesyłanie zaproszeń odpowiadają użytkownicy podający dane na stronie usługi polecenia.  

6. Korzystając z serwisu randka.london, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie i wykorzystanie przez Administratora serwisu randka.london Twoich informacji osobistych oraz ich publikację na stronach serwisu oraz serwisów należących do Administratora. Informacje te przechowywane są na serwerach mogących znajdować się na terenie; Polski, Francji, Wielkiej Brytanii lub Niemiec. Zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości o charakterze reklamowym na adres e-mail użyty podczas rejestracji jak i na numer telefonu w przypadku podania takich danych i/lub w przypadku dokonywania płatności za pomocą wiadomości premium SMS.

7. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie wszelkich podanych danych w ramach usług świadczonych przez Administratora w tym także na innych stronach WWW należących do Administratora, włączając wykorzystywania zdjęć, filmów i treści profilu w celach reklamowych i w celach tworzenia materiałów reklamowych takich jak banery, zaproszenia, profile i inne.

8. W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych przez Administratora poprzez usunięcie swojego profilu z naszego serwisu. W przypadku usunięcia konta wszelkie posiadane punkty, abonamenty i wszelkie inne usługi powiązane z kontem Użytkownika ulegają trwałemu przepadkowi. Warunki usunięcia konta określa niniejszy Regulamin.

9. W przypadku naruszania zasad niniejszego Regulaminu Administrator może dokonać częściowej blokady konta w celu umożliwienia poprawienia danych przez użytkownika lub też trwale zablokować konto Użytkownika. W przypadku nałożenia blokady na konto użytkownika wszystkie posiadane przez użytkownika przywileje, abonamenty i punkty mogą ulec przepadkowi lub przedawnieniu, bez względu czy zostały one otrzymane w ramach oferowanych usług czy też zostały one zakupione w procesie zakupu.

10. Za usługi utracone lub przedawnione wskutek nałożonej blokady wyłączną odpowiedzialność ponosi sam Użytkownik jeśli poprzez niestosowanie się do ustalonych warunków Regulaminu doprowadził do nałożenia blokady. Za usługi przedawnione lub wygasłe w trakcie trwania blokady konta nie przysługuje ich przedłużenie lub rekompensata. Utracone w ten sposób przywileje, punkty lub promocja konta nie może być podstawą do reklamacji. §4. Płatności, reklamacje i odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Korzystanie z serwisu jest zasadniczo bezpłatne jednak za niektóre usługi pobierana jest opłata. Aktualne ceny usług, podane są wyraźnie na stronach zakupu konta promowanego oraz zakupu punktów i wyrażone są zawsze w walucie PLN (Polski Złoty). Wszelkie płatności za usługi pobierane są jednorazowo i mają charakter usług przedpłacanych, bez abonamentów oraz bez żadnych zobowiązań płatniczych na przyszłość. 

a) Na stronie płatności mogą znajdować się ceny za usługi wyrażone dodatkowo orientacyjnie w walucie lokalnej, np. GBP, USD lub EUR, wówczas podana jest przybliżona wartość zakupu wyrażona w walucie lokalnej, która nie jest aktualizowana! Ceny podane w walucie lokalnej mają charakter wyłącznie orientacyjnego przeliczenia mogącą odbiegać od przelicznika bankowego. Nie zmienia to jednak w żaden sposób wartości usług,  które zostały wyraźnie określone w walucie PLN dla każdej usługi i są zawsze dostępne na stronie płatności oraz w regulaminie.

b) Użytkownik został poinformowany/a, że wszelkie płatności za usług na tej stronie mają charakter jednorazowy i realizowane są automatycznie. Zgodnie z art. 15 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; dokonując zakupu usług przedłużenia ważności konta lub zakupu punktów, użytkownik w chwili dokonywania zakupu chcę świadczenia usług niezwłocznie, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni) i oświadcza, iż jest świadomy/a, iż nie będzie mógł/a odstąpić od zakupu opłaconych usług.

c) Użytkownik został poinformowany/a, iż przysługuje mu prawo reklamowania zakupionych usług zgodnie z warunkami regulaminu, poprzez formularz kontaktu - dostępny na stronie: https://randka.london/contactus, jeśli ich wartość lub czas trwania byłby inny niż deklarowane wartości na stronie i/lub jeśli usługa nie została by aktywowana automatycznie w terminie 3 dni.

d) Cennik zakupu usługi konta promowanego, konta PRO;

Promocja konta na okres 10 dni - 90 PLN
Promocja konta na okres 30 dni - 149 PLN
Promocja konta na okres 90 dni - 379 PLN

Konto promowane umożliwia użytkownikowi przesyłanie nieodpłatnie wiadomości prywatnych do innych użytkowników oraz powoduje promowanie profilu użytkownika poprzez rotacyjną publikację miniatury profilu w nagłówkach innych profili i wyznaczonych miejscach na stronie. Warunkiem korzystania z promocji konta w pełnym zakresie jest posiadanie przez użytkownika zaakceptowanego zdjęcia profilowego.

e) Cennik zakupu usługi punktów;

Pakiet 30 punktów - 80 PLN
Pakiet 80 punktów - 140 PLN
Pakiet 200 punktów - 250 PLN

Punkty umożliwiają przesyłanie wiadomości prywatnych oraz wiadomości (prezentów) obrazkowych.

f) Warunki reklamacji usług;

Administrator zobowiązany jest do uruchomienia wszelkich zakupionych usług w terminie do 3 dni od chwili otrzymania wiarygodnego potwierdzenia dokonania wpłaty poprzez system płatności wykorzystywany w ramach rozliczeń na stronie serwisu. 
W przypadku przelewów międzynarodowych czas rozpoczęcia realizacji liczony jest od chwili realnego zaksięgowania wpłaty i jego potwierdzenia przez system płatności wykorzystywany na stronie.
W przypadku braku realizacji usługi; po upływie 3 dni Użytkownik zobowiązany jest wnieść reklamację na brak realizacji usług poprzez formularz dostępny na stronie: https://randka.london/contactus. Dokonanie reklamacji nie może zostać jednak wniesione później, niż 30 dni od chwili dokonania wpłaty.
Administrator zobowiązany jest w terminie 7 dni ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji. W przypadku pozytywnego przyjęcia reklamacji Użytkownik ma prawo zażądać zwrotu pełnej wpłaty za niezrealizowaną usługę lub zażądać uruchomienia usługi z rekompensatą za opóźnienie w wysokości dodatkowych 25% podstawowej wartości zamówienia. W przypadku pozytywnej reklamacji zwrot lub uruchomienie usługi musi nastąpić w terminie do 7 dni. 

2. Rozliczenia transakcji Premium SMS realizowane mogą być za pośrednictwem systemów i rozwiązań dostarczanych przez firmy: Tpay.com i Homepay.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności SMS Premium należy kierować do obsługi serwisu Randka.london pod adresem: https://randka.london/contactus.

3. Rozliczenia transakcji kartami i e-przelewami realizowane może być za pośrednictwem systemów i rozwiązań dostarczanych przez firmy: Polcard, PayU, PayPal, Dotpay.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności kartami i przelewami online należy kierować do obsługi serwisu Randka.london pod adresem: https://randka.london/contactus

4. Użytkownik dokonujący zakupu usług na stronie serwisu, oświadcza że;

a) Został poinformowany, iż dokonuje zakupu usług wirtualnych, polegających na zakupie promocji konta lub zakupie pakietu punktów na zasadach ujętych niniejszą umową, zgodnie ze specyfikacją i ceną podaną w sposób jawny na stronie usług płatnych, tj.:

- zakup/przedłużenia ważności konta promowanego: http://randka.london/account/upgrade/

b)   Sprzedawcą usług jest FHU BIZNES.PLUS z siedzibą w Jaśle, identyfikującym się numerem REGON: 180349295, NIP: 6852254125.

c)   Kontakt oraz reklamacje Użytkownik może dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://randka.london/contactus lub korespondencyjnie na adres: FHU BIZNES.PLUS, 38-200 Jasło, ul. Baczyńskiego 4/10.

d)  Aktualne ceny usług, podane są wyraźnie na stronach zakupu konta promowanego oraz zakupu punktów i wyrażone są zawsze w walucie PLN (Polski Złoty). Wszelkie ceny podane w walucie lokalnej zostały podane wyłącznie orientacyjnie a aktualny przelicznik do PLN może różnić się od przyjętego na stronie. Wszelkie płatności pobierane są w walucie PLN (Polski Złoty) według stałej stawki i wyraźnie ujawnionego na stronie płatności oraz w niniejszym Regulaminie. Dokonując płatności Użytkownik akceptuje kwoty opłat wyrażone w PLN.

e)  Wszelkie płatności pobierane za usługi w serwisie maja charakter jednorazowy i realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności, jednak nie później, niż 3 dni robocze od chwili wykonania płatności;

f)  Wszelkie abonamenty, których czas trwania/zakończenia liczony jest w dniach, bez względu na czas trwania usługi oraz godzinę zakupu rozliczane są od/do godziny 18:00 czasu Polskiego. Każdy kolejny dzień trwania usługi liczony więc będzie od/do godziny 18:00.

g)  Usługi serwisu są przedpłacane, oznacza to, że usługi realizowane są automatycznie i niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego potwierdzenia o zrealizowaniu wpłaty dokonanej przez Użytkownika zgodnie z technologicznymi rozwiązaniami i dostępnymi formami płatności;

h)  Użytkownikowi przysługuje prawo reklamowania płatności jeśli jej czas lub wartość jest inna niż deklarowana na stronie usług oraz jeśli usługa z przyczyn technicznych nie została zrealizowana automatycznie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownikowi doliczone zostaną pozostałe usługi stosownie do deklarowanych. Realizacja reklamacji wykonana zostanie nie później, niż do 7 dni roboczych, od chwili zgłoszenia reklamacji wraz z wiarygodnym potwierdzeniem wykonania zapłaty.

i)  Zgodnie z art. 15 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Użytkownik, dokonując zakupu usług przedłużenia ważności konta promowanego lub też zakupu punktów w serwisie (bez względu na formę płatności), oświadcza; że chce on świadczenia zakupionych usług bezzwłocznie, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni) i oświadcza, iż jest świadomy, iż nie będzie on mógł od niej odstąpić.

j) W przypadku braku realizacji usługi lub wykonania jej niezgodnie z ofertą Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamowania usługi a sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie do 7 dni roboczych;

k) Okres trwania usługi oraz dokładna specyfikacja ujawniona jest Użytkownikowi w sposób jasny na stronie zakupu usług i zgodnie z zasadami ujętymi niniejszym Regulaminem. Usługi oferowane przez sprzedawcę są wolne od nieuczciwych praktyk.
§5. Edycja danych i usuwanie konta/danych z serwisu randka.london

a) Edycji danych i/lub usunięcia swoich danych Użytkownik dokonuje wyłącznie samodzielnie, po zalogowaniu w serwisie, poprzez następujące strony serwisu:

Ustawienia prywatności: http://randka.london/account/privacy/

b) Obsługa serwisu nie realizuje zleceń dotyczących obsługi kont użytkowników, edycji lub usuwania oraz nie realizuje żadnych dyspozycji użytkownika dotyczących dokonywania zmian i/lub usunięcia konta. Użytkownik zobowiązany jest wykonać te czynności na swoim koncie samodzielnie w procesie zautomatyzowanym zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminem. 

c) Usunięcie konta z serwisu lub jego zablokowanie oznacza przepadek wszelkich posiadanych przywilejów, uprawnień, punktów i weryfikacji bez możliwości roszczeń o zwrot jakichkolwiek kwot oraz rekompensaty za niewykorzystany okres trwania usług lub niewykorzystane punkty. 

d) Proces usunięcia konta jest nieodwracalny.

e) Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu przeciwdziałania publikacji treści niezgodnych z warunkami Regulaminu i zasadami serwisu, każda edycja danych profilu (tj. zapisanie zmian danych w profilu użytkownika) powoduje czasowe wyłączenie konta użytkownika aż do czasu jego zweryfikowania i ponownego włączenia przez moderatora. Każde konto poddawane jest ręcznej weryfikacji wobec czego czas oczekiwania na aktywację konta (włączenie konta i przywrócenie jego dostępności i funkcjonalności) może wynosić do 12 godzin w dni robocze lub do 24 godzin w przypadku dni wolnych od pracy i niedziel.

W trakcie oczekiwania na weryfikację i ponowne włączenie konta użytkownik nie ma możliwości logowania do serwisu ani uzyskiwania dostępu do żadnych danych swojego profilu w tym również; poczty, kontaktów. Użytkownik nie ma również możliwości samodzielnego przywrócenia funkcjonalności konta. W tym czasie konto nie będzie także dostępne i widoczne dla innych użytkowników oraz w wynikach wyszukiwania.

Konto zostaje ponownie włączone po jego pozytywnej weryfikacji przez obsługę serwisu. W przypadku wystąpienia błędów lub wykrycia innych nieprawidłowości lub też w przypadku publikacji danych kontaktowych lub teleadresowych poza polami do tego przeznaczonymi, moderator ma prawo zablokować konto użytkownika do czasu poprawienia przez niego danych zgodnie z zasadami przyjętymi w serwisie. W przypadku rażącego łamania zasad serwisu moderator ma prawo trwale zablokować konto użytkownika. Weryfikacja dokonywana jest w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 14:00 do 18:00 czasu Polskiego.

Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora za niewykorzystanie usług lub niemożność korzystania z serwisu wynikające z braku dostępu do konta w ramach procedury bezpieczeństwa - weryfikacji kont po edycji danych. Użytkownik zrzeka się także wszelkich roszczeń wobec Administratora wynikających ze strat poniesionych w skutek zablokowania konta w przypadku naruszania przez użytkownika zasad serwisu i niniejszego Regulaminu.§6. Oświadczenie prawne

Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie randka.london, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia, wiadomości, publikacji treści, zdjęć, filmów i wszelkich innych treści publikowanych w Twoim profilu oraz wysyłanych w wiadomościach i komentarzach. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikowania lub usunięcia, wedle własnego uznania, treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie, kontrowersyjne, niezgodne z prawem lub naruszają warunki niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie również prawo, wedle własnego uznania, do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony lub wybranych usług serwisu, w tym do usunięcia lub ograniczenia usług dodatkowych zakupionych przez użytkownika takich jak konto PRO, konto promowane i/lub odmowy prawa do rejestracji w serwisie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć. W przypadku stwierdzenia nadużyć Administrator nie ma obowiązku informować o nałożonych ograniczeń lub usunięciu usług.§7. Nadużywanie serwisu randka.london

Serwis randka.london oraz społeczność użytkowników randka.london współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej. Prosimy, zgłaszaj nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym lub naruszenia zasad za pomocą naszego systemu zgłoszeniowego.

Serwis randka.london nie ingeruje w prywatną korespondencję pomiędzy użytkownikami i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu przesyłanych treści w ramach systemu wiadomości prywatnych. Treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub mające charakter reklamy należy zgłaszać obsłudze serwisu ( https://randka.london/contactus ) lub też przez system zgłoszeń nadużyć, dostępny w każdym profilu na stronie serwisu. Randka.london wzywa do ostrożności i wstrzemięźliwości w podawaniu innym użytkownikom danych osobowych lub jakichkolwiek danych wrażliwych, adresowych a zwłaszcza finansowych. Prosimy zachować ostrożność. Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek straty mogące mieć miejsce w skutek przesyłania takich danych i nie zachowania należytej ostrożności.

Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w serwisu treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać użytkowników przed korzystaniem z serwisu randka.london, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści, ograniczyć dostęp do usług lub zablokować użytkownikowi możliwość korzystania ze strony randka.london, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie serwisu randka.london lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisu ani za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników. §8. Globalny rynek

Niektóre funkcje serwisu randka.london mogą powodować, że Twoje ogłoszenie, publikowane treści, dodane zdjęcia i filmy, będą wyświetlane w innych serwisach, które należą do Administratora, w tym także w innych serwisach w innych krajach. Korzystając z serwisu randka.london, wyrażasz zgodę na to, że Twoje ogłoszenie, zdjęcia i treści profilu mogą być używane na tych innych stronach zarówno jako ich element składowy jak i publikacji w charakterze reklamowym. Warunki korzystania z innych serwisów mogą być podobne do tych warunków, ale w krajach, w których publikowane są Twoje ogłoszenie, filmy i zdjęcia, możesz również podlegać innym przepisom prawnym i ograniczeniom,  możesz być odpowiedzialny za zapewnienie, że ogłoszenie nie narusza obowiązujących tam zasad. Możemy usunąć Twój profil i dane bez ostrzeżenia i potrzeby informowania Cię o tym fakcie lub też trwale zablokować Twoje konto jeśli dane te zostaną zgłoszone i/lub jeśli uznamy, że powodują one problemy lub naruszają przepisy prawa, obowiązujące zasady użytkowania lub niniejszy Regulamin. §9. Opłaty i usługi

Korzystanie z serwisu randka.london jest w zasadzie bezpłatne, jednak za pewne usługi pobierane są opłaty. Jeśli za usługę, z której korzystasz, naliczana jest jakakolwiek opłata, będziesz mógł przejrzeć i zaakceptować naliczoną opłatę zgodnie z naszymi zasadami, które będą wyraźnie ujawnione na stronie tej usługi.

Użytkownicy, w ramach dostępnych usług płatnych, mają możliwość korzystania z usługi wiadomości masowych, przesyłanych do wszystkich użytkowników określonej płci. Usługa jest odpłatna zgodnie z cennikiem określonym na stronie usługi - https://randka.london/page/info/wiadomosci i dostępna jest dla każdego użytkownika posiadającego aktywne konto oraz wymaganą ilość punktów dla opłacenia realizacji usługi. Wysyłka masowa nie może zawierać żadnych treści komercyjnych, nazw marek i nie może dotyczyć żadnych produktów i usług a jedynie  oferty towarzyskie. Redakcja ma prawo odmówić wysyłki masowej według własnego uznania w przypadku jakichkolwiek treści które mogą dotyczyć wykorzystania usługi w celach komercyjnych lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Każdy użytkownik ma prawo skorzystać z usługi wysyłki masowej nie częściej niż raz na 2 dni!

Opłaty na które się decydujesz w ramach korzystania z usług płatnych w randka.london nie podlegają zwrotowi gdyż realizowane są natychmiast i jesteś odpowiedzialny za ich uregulowanie. Jeśli nie będziesz regulował opłat na czas, możemy ograniczyć Ci możliwość korzystania z naszych usług lub usunąć bądź ograniczyć dostęp do części usług, zgodnie z zasadami i niniejszym Regulaminem oraz według naszego uznania. Jeśli uregulowanie opłat przy pomocy wybranej przez Ciebie metody płatności nie powiedzie się lub gdy z jakiegoś powodu Twoje konto będzie zadłużone, możemy pobrać opłaty, korzystając z innych sposobów ściągania płatności a w ostateczności przekazać Twoje dane do wyspecjalizowanej firmy egzekwującej i ściągającej zadłużenia lub skierować ją na drogę postępowania sądowego w celu odzyskania należnej kwoty za zamówione usługi.§10. Treść

Serwis randka.london jest przeznaczony zasadniczo wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat a jednocześnie zgadzają się na dostęp do treści publikowanych przez innych użytkowników. Serwis randka.london zawiera treści zamieszczone zarówno przez nas, jak i naszych użytkowników. Strona randka.london jest chroniona przez prawo autorskie i prawo międzynarodowe. Treści wyświetlane w serwisie randka.london lub za jej pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja. Wyrażasz zgodę, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z serwisu randka.london bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Nie możesz dezasemblować ani dekompilować, odtwarzać ani podejmować żadnych innych prób w celu poznania kodu źródłowego serwisu randka.london. Bez ograniczania powyższego postanowienia nie możesz reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów strony randka.london (poza utworzonymi przez siebie treściami). Przekazując nam treści, potwierdzasz, że masz prawo do udzielenia nam, i udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszej umowy przez Administratora (w tym: świadczenia usług hostingowych, przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzanie danych w celach reklamowych, statystycznych). Celem uniknięcia potencjalnych wątpliwości zgadzasz się na to, że jesteś jedynym podmiotem odpowiedzialnym za swoje ogłoszenia i że randka.london nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostarczone przez Ciebie treści.§11. Rodzaje kont

W ramach świadczonych usług, użytkownicy randka.london mają do dyspozycji dwa rodzaje kont różniących się pomiędzy sobą zakresem funkcji i możliwościami dostępu do publikowanych danych, profili i poszczególnych treści serwisu randka.london. 

a) Konto bezpłatne - bezpłatne konto które otrzymuje każdy użytkownik z chwilą zarejestrowania się w serwisie randka.london. Zasadniczo konto bezpłatne umożliwia publikację treści i danych które będą widoczne dla użytkowników posiadających konta PRO, jednak bez możliwości bezpłatnego kontaktu z innymi. Użytkownicy kont bezpłatnych mogą realizować pewne usługi korzystając z punktów. Użytkownicy konta bezpłatnego mogą w dowolnej chwili zakupić abonament PRO, bez zobowiązań na przyszłość na odpowiedni okres czasu zgodnie z informacją na stronie usługi. Konto to umożliwia opublikowanie wszystkich swoich danych, w tym danych kontaktowych, dodanie anonsu towarzyskiego oraz publikację zdjęć, treści audio i filmów w serwisie randka.london. Konto bezpłatne posiada ograniczenie dostępu do profili i danych innych użytkowników oraz uniemożliwia komunikację bez użycia punktów, nie ma także uprawnień do korzystania z mini czatu. Konto bezpłatne różni się także parametrami technicznymi oraz szczegółowymi limitami od konta PRO.

b) Konto PRO - konto PROMOWANE, konto użytkownika który dokonał jednorazowo aktywacji abonamentu PRO na określoną ilość dni. Użytkownik posiadający konto PRO ma możliwość dostępu do wszystkich treści profili oraz udostępnionych tam danych kontaktowych i danych osobowych podanych do wiadomości publicznej przez użytkowników randka.london. Użytkownik posiadający konto PRO może korespondować z wszystkimi użytkownikami randka.london bez potrzeby korzystania z punktów oraz korzystać z czata i wszystkich innych usług w pełnym zakresie. Użytkownicy kont PRO mogą przedłużyć ważność konta w dowolnym momencie lub po wygaśnięciu usługi PRO automatycznie powrócić do konta bezpłatnego.§12. Ograniczenia użytkowe

Ograniczenia użytkowe to limity bezpieczeństwa, dotyczą one wszystkich użytkowników i mają na celu zapewnienie stabilnej pracy randka.london dla wszystkich użytkowników o każdej porze. W ramach limitów użytkowych dla zapewnienia płynnej pracy systemów bazodanowych, randka.london ma prawo do czasowego czyszczenia treści, usuwania starszych komentarzy, usuwania profili do których użytkownik nie logował się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, usuwania zdjęć, ofert, ogłoszeń i treści foto, audio i wideo które nie były oglądane przez dłuższy okres czasu oraz usuwania starszych wiadomości prywatnych i automatycznego czyszczenia skrzynek nadawczo/odbiorczych w każdej sytuacji nadmiernego wykorzystywania baz danych. W ramach limitów użytkowych serwis randka.london nakłada także następujące ograniczenia; a) Ilość wysyłanych wiadomości przez użytkownika, przez jedną godzinę, nie może być większa niż 30 wiadomości. b) Ilość wysłanych komentarzy, na jedną godzinę, nie może być większa niż 20. c) Skrzynka wiadomości nie może zawierać więcej niż 500 wiadomości a Użytkownik zobowiązany jest, we własnym zakresie, archiwizować treści ważnych wiadomości prywatnych gdyż skrzynki wiadomości prywatnych są regularnie i automatycznie opróżniane z wiadomości starszych dla zachowania bezpieczeństwa i stabilności baz danych i systemu informatycznego.

Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania także innych ograniczeń wobec pozostałych usług dostępnych w  randka.london. Ograniczenia użytkowe mają zapewnić bezpieczną i szybką pracę serwisu, stabilność baz danych a ostatecznie komfort użytkowania serwisu wszystkim użytkownikom randka.london. Ograniczenia użytkowe dotyczą wszystkich, bez względu na typ konta oraz rodzaj posiadanego abonamentu lub ilość dostępnych punktów.§13. Naruszanie praw

Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż). W serwisu randka.london właściciele praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw stanowiących własność osób trzecich, mogą zgłaszać ogłoszenia, treści i oferty naruszające ich prawa oraz wysyłać prośby o usunięcie tych treści. Jeżeli przedstawiciel prawny upoważnionej strony we właściwy sposób przekaże nam takie zgłoszenie, profil, ofertę, treści i ogłoszenia naruszające prawa własności intelektualnej i wszelkie inne, zostaną usunięte przez randka.london.
§14. Zgłaszanie naruszeń

1. Aby zgłosić naruszenie, wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy i powiadomisz nas o naruszeniu. Aby móc zgłaszać treści, które naruszają Twoje prawa, prosimy o wypełnienie formularza i jego dokładne podpisanie. Informacje wymagane w Formularzu powiadomienia o naruszeniu prawa są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że strona zgłaszająca jest uprawiona lub posiada odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania prawnego. Informacje te muszą również umożliwiać randka.london jednoznaczne rozpoznanie profilu, treści lub ogłoszenia, które ma zostać usunięte. Gdy otrzymamy prawidłowo wypełniony Formularz powiadomienia o naruszeniu prawa, będziesz mógł wysyłać kolejne zgłoszenia do randka.london. 

2. Formularza mogą używać tylko prawomocni właściciele praw własności intelektualnej lub podmioty/osoby za notarialnym potwierdzeniem praw do takiego reprezentowania. Powiadomienie o naruszeniu ma na celu zapewnienie, że publikowane treści nie naruszają praw autorskich, praw do znaku handlowego, interesów osób trzecich, ani praw własności intelektualnej stron trzecich. 

W przypadku innych pytań użytkownicy odwiedzający stronę i ogłoszeniodawcy mogą skontaktować się z randka.london korzystając z naszego działu Pomocy i formularza kontaktu.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności. Żadne z poniższych zapisów nie ograniczają naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd ani za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników lub przedstawicieli. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za treści publikowane przez innych użytkowników oraz działania innych użytkowników. 

4. Nie ingerujemy w treść profili (w tym treści audio, foto i wideo), poczty, ofert i ogłoszeń przesyłanych, publikowanych i zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami. Większość treści dostępnych w serwisu randka.london jest zamieszczana przez innych użytkowników, nie gwarantujemy więc żadnej dokładności, autentyczności opublikowanych profili, treści, ofert i ogłoszeń jak również poprawności informacji kontaktowych. Nie udzielamy ponadto żadnej gwarancji bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych usług i wszelkich publikacji dokonywanych przez użytkowników randka.london. 

5. W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne treści, oferty i ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo. 

6. Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane. Mimo że podejmujemy uzasadnione starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie możemy go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych, domniemanych) odnośnie dostępności naszych usług. 

7. Zatem w zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości, autentyczności, jakości oraz przydatności usług oraz zamieszczonych w randka.london ofert ogłoszeń i danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z serwisu randka.london, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody i w takich przypadkach wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania. 

8. Jeśli pomimo zapisów w poprzednim paragrafie będziemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez użytkownika w ciągu 3 miesięcy poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 300 PLN (Polskich złotych).

9. Osoby które nie akceptują warunków niniejszego Regulaminu nie mają prawa i nie mogą uzyskiwać dostępu do treści strony randka.london w żaden sposób oraz za pośrednictwem żadnych technologii. §15. Rozwiązywanie sporów

Jeśli dojdzie od sporu pomiędzy Tobą a randka.london, zalecamy, abyś w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktował się z nami bezpośrednio  poprzez stronę Kontaktu i pomocy serwisu randka.london. Rozpatrzymy uzasadnione prośby o rozstrzygniecie sporu według alternatywnej do procesu sądowego procedury rozstrzygania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż. 

Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki oraz inne zasady opublikowane w serwisu randka.london stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Tobą a randka.london, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy. 

Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Polsce. Zgadzasz się, że jakiekolwiek roszczenia lub spory, który możesz wszcząć przeciwko randka.london, muszą być rozstrzygane  przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Administratora na terenie Unii Europejskiej - Polska, Podkarpacie - Jasło. Wspólnie z randka.london zgadzasz się podporządkować wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Administratora serwisu,na terenie Unii Europejskiej - Polska - Podkarpacie - Jasło; Powyższy wybór jurysdykcji obowiązuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo.